Home » Matematická súťaž MAKS

Matematická súťaž MAKS

Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili do celoročnej matematickej súťaže MAKS.

Súťažiť mohol buď jednotlivec, alebo dvojica žiakov. Zadané príklady sa počítali počas celého školského roka. Úlohy boli rozdelené do piatich kôl, v každom kole bolo treba vyriešiť šesť úloh – z nich tri boli povinné a tri voliteľné. Na ich vyriešenie mali súťažiaci 3 týždne. Riešiteľmi súťaže v školskom roku 2019/2020 boli:

Dominika Lovašová – 5.A

Benjamín Gallo – 5.A

Lukáš Gudanek – 7.A

Najväčším úspechom pre našu školu bol LUKAŠ GUDANEK  zo 7.A triedy, ktorý  pre našu školu dosiahol krásne 9.miesto na Slovensku.

Ako cenu získal diplom MaxiHviezda matematického neba ( patríš medzi 15% najúspešnejších riešiteľov), hru Patchwork a pero SÚŤAŽÍM S TALENTÍDOU.

Ďalším veľkým úspechom je DOMINIKA LOVAŠOVÁ z 5.A triedy, ktorá dosiahla 24.miesto na Slovensku.

Ako cenu získala  MaxiDiplom ako dôkaz jej inteligencie, bystrosti a vytrvalosti.

Žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vynaložené úsilie.

Ing. Sylvia Verbovská