Home » Matematická olympiáda – Okresné kolo

Matematická olympiáda – Okresné kolo

Dňa 30.1.2019 sa úspešní riešitelia školského kola Matematickej olympiády zúčastnili okresného kola . Tento školský rok to už bol 68.ročník.

Úspešnou riešiteľkou bola žiačka 9. ročníka Laura Kabáthová, ktorej patrilo 10. miesto spomedzi 19 úspešných riešiteľov okresného kola Matematickej olympiády. Celkovo sa okresného kola zúčastnilo 30 súťažiacich.

Laurike gratulujeme, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy a prajeme veľa ďalších úspechov.

Ing. Sylvia Verbovská