Domov » Máš rád angličtinu?

Máš rád angličtinu?

Tak znie slogan na plagáte tejto anglickej súťaže ENGLISH STAR. My naozaj máme radi angličtinu a tak sme sa prvýkrát zapojili do tejto anglickej medzinárodnej súťaže základných škôl. Dňa 17. 5. 2018 (štvrtok) sme si zasúťažili každý žiak v rámci svojho ročníka v riešení písomných testov. Touto súťažou môžeme predviesť svoje dosiahnuté vedomosti, získať viac skúseností v riešení testov a porovnať si ich s rovesníkmi z iných škôl. Najväčším lákadlom za úspešnosť v tejto súťaži je aj žrebovanie o smartfón a iné zaujímavé vecné ceny. Výsledky našich testov a výhercov smartfónu sa v najbližšom čase dozvieme.

súťažiaci