Home » Máš rád angličtinu?

Máš rád angličtinu?

Tak znie slogan na plagáte tejto anglickej súťaže Englishstar. My máme radi angličtinu a tak sme sa už druhýkrát zapojili do tejto anglickej medzinárodnej súťaže základných škôl.   Dňa 10. 5. 2019 (piatok) si zasúťažili žiaci 2. – 5. roč.  v rámci svojho ročníka a preverili si svoje vedomosti. Táto súťaž je motivačná, umožňuje žiakom zábavnou formou ich motivovať k úspešnému riešeniu testov, porovnávať si svoje vedomosti s rovesníkmi, taktiež prispieva k vyhľadávaniu talentovaných žiakov. Najväčším lákadlom za úspešnosť v tejto súťaži je aj žrebovanie o smartfón a iné zaujímavé vecné ceny. Výsledky našich testov, výhercov smartfónu a vecných cien sa v najbližšom čase dozvieme.

Súťažiaci a p. uč. Harmadyová