Home » Malí objavitelia

Malí objavitelia

Na hodine prírodovedy sme prakticky preskúmali a vyfotili skupenstvá vody a hustotu látok.

III.B