Máj, lásky čas…

V priebehu mesiaca sme opäť mali možnosť potešiť srdcia mnohých seniorov vo „ Fénixe“, Zariadenie sociálnych služieb v Leviciach.  Deti zapojili svoju kreativitu, fantáziu, lásku a vytvorili krásne ručne robené pohľadnice.

Do projektu Máj, lásky čas svojimi pohľadnicami prispeli deti zo 4. A triedy s p. učiteľkou  Chujacovou, zo 4. B triedy s p. učiteľkou M. Hudecovou, z 3. B triedy s p. učiteľkou B. Slušnou a zo 6. B triedy s p. učiteľkou R. Harmadyovou.

 E. Pachingerová