Home » Ľudová slovesnosť a povesti

Ľudová slovesnosť a povesti

Aj v novom kalendárnom roku triedy IV. A a IV. B i napriek snehovým vločkám, zavítali do Tekovskej knižnice, aby sa naučili niečo nové a vypožičali si zaujímavé knihy.

Pani knihovníčka nám rozprávala o ľudovej slovesnosti, o povestiach, podrobnejšie o levických povestiach a ich autoroch. Touto prednáškou si žiaci nielen zopakovali svoje vedomosti, lebo s danou problematikou sa už stretli, ale i rozšírili o levické povesti. Po vypočutí prednášky si žiaci s obľubou vyberali knihy, ktorými si rozvíjajú  svoju čitateľskú gramotnosť a ktoré im zároveň spestria dlhé zimné večery.

Tr. učiteľky 4. ročníka