LETNÁ ŠKOLA 2021 – Deň prvý, pondelok 23. augusta 2021

Prázdniny sú stále v plnom prúde a mnoho žiakov našej školy ešte spolu s rodičmi dovolenkuje, predsa len sa dnes našlo dosť žiakov prvého a druhého ročníka, ktorí sa ráno stretli s nabalenými ruksakmi vo vestibule školy, aby spolu prežili prázdninové dobrodružstvo plné poučných zážitkov.

Letnú školu v priestoroch telocvične otvorila pani riaditeľka PaedDr. Mária Farkašová  a pán kaplán Mgr. Lukáš Líška, ktorí deťom zaželali veľa pekných chvíľ v netradičných poznávacích aktivitách, ktoré sú pripravené pre všetky deti. Každý deň ich čakajú nové a zaujímavé činnosti tak naplánované, aby si nielen zopakovali to, čo sa v škole už naučili, ale aj spoznali a načerpali  netradičnou hravou formou množstvo nových poznatkov, vedomostí a zručností. Predstavili sme si aj vlajku Letnej školy a zaspievali si spoločne pesničku oslavujúcu Boha – Stvoriteľa všetkého.  Po raňajkách sme sa s pani vychovávateľkami a učiteľkami presunuli do tried, kde prebiehalo vyučovanie. Zopakovali sme si matematiku, čítanie a aj písanie, veľa sme sa spolu rozprávali o zážitkoch z prázdnin a aj sme sa cez prestávky pohrali so spolužiakmi.

Počas doobedňajšieho vyučovania sme sa po triedach presunuli do priestorov malej a veľkej telocvične, kde boli pre nás pripravené prednášky od pracovníkov Tekovskej hvezdárne v Leviciach. Títo nám veľmi zaujímavým a poučným spôsobom vysvetľovali a aj zobrazovali a ukazovali, čo sú hviezdy a z čoho sú zložené, aké veľké sú planéty v našej Slnečnej sústave, čo tvorí Mliečnu dráhu, ktoré súhvezdia môžeme na oblohe pozorovať, prečo cez deň hviezdy na oblohe nevidíme, ako rýchlo planéty obiehajú okolo Slnka  a množstvo iných zaujímavých informácií, ktoré boli nielen poučné ale aj fascinujúce. Takým bolo aj planetárium, kde sme mnoho zaujímavých hviezd a planét videli zobrazených tak, ako by sme naozaj vo vesmíre boli, ako by skutočná obloha plná hviezd bola len kúsok nad nami. Bol to naozaj zážitok, ktorý sa nám veľmi páčil. Dokonca sme si mohli v ruke podržať aj skutočný meteorit, ktorý preletel našou Slnečnou sústavou a dopadol na Zem.

Po dobrom obede, ktorý nám uvarili tety kuchárky sme si trochu oddýchli a venovali sa biblickému príbehu, ktorý bol spracovaný kreslenou formou. Pozeranie sme ukončili vedomostným kvízom. Kto dával pozor, ten vedel rýchlo odpovedať na otázky. Po kvíze nás čakala vo veľkej telocvični spoločná hra – zbieranie hviezd. Vyhrala tá trieda, ktorá nazbierala najviac hviezd. S pozbieraných hviezd sme si vyskladali podľa našej fantázie vlastné súhvezdia.

Veríme, že deti dnes odchádzali domov plné zážitkov a aj nových vedomostí.