Home » „Les ukrytý v knihe“

„Les ukrytý v knihe“

Aj vy sa radi prechádzate po lesných chodníčkoch, obdivujete lesné živočíchy a rastlinky? Aj my, štvrtáci. V apríli a máji sme ich však obdivovali trochu inak…

Zapojili sme sa do projektu „Les ukrytý v knihe“, ktorý organizuje Národné lesnícke centrum vo Zvolene. Cieľom projektu je poukázať na význam lesa a stromov ako nositeľov odkazu generáciám o trvalo udržateľnom hospodárení v lesoch, o ochrane lesa, prírody a životného štýlu. Súťaž „Lesný slovník“ je súčasťou projektu, ktorý podporuje výročie 100 rokov česko– slovenskej vzájomnosti. Poukazuje na prepojenie týchto dvoch národov v oblasti kultúry – histórie i prírody.

Obidve triedy 4. ročníka sme vytvorili dvojjazyčné slovensko-české obrazové slovníky. Využili sme techniku koláže, fotografie z krásneho prostredia Národného parku Nízke Tatry, kde sme strávili nezabudnuteľné chvíle školy v prírode. Naše výtvarné práce sme zalaminovali, zviazali pevnou väzbou a poslali do Zvolena.

Prešli sme prírodou zaujímavo a poučne, priblížili sme sa k jazyku, ktorý je nám blízky. Myslíme, že sa nám práce podarili a v súťaži budeme dobrou konkurenciou! Veď, posúďte sami!

štvrtáci