Kúsok antiky na hodine matematiky v 5.B

Po náročnom septembrovom opakovaní sa v 5.B začalo prvé zoznamovanie sa s rímskymi číslami. Najskôr pani učiteľka žiakom prezradila, prečo Rimania používali X namiesto 10, V ako číslo 5 a aj to, čo znamenajú znaky L, C, D a M. Potom prišli na rad pravidlá a výnimky pri zapisovaní čísel, no a nakoniec práca v skupinkách. Každá skupinka dostala k dispozícii farebné papiere s rímskymi znakmi a začalo strihanie, lepenie a vyrábanie plagátu s 20 číslami. Zlepením plagátov všetkých skupín vznikla učebná pomôcka, ktorú p. učiteľka zavesila na nástenku. O pár dní už žiaci hravo zvládli dešifrovať rímske čísla na snímkach známych stavieb a sôch.. 

M. Š.