Home » KŠK Juventus Levice majstrami okresu

KŠK Juventus Levice majstrami okresu

KŠK Juventus Levice sa po siedmych rokoch stali majstrami okresu, naposledy to bolo v roku 2012, celkovo získali, už svoj šiesty titul.

Deti v tomto klube zmysluplne využívajú voľný čas a našli spoločné priateľstvá malých i veľkých, spoločné priateľstvá detí zo sociálne slabších rodín, priateľstvá rómskych detí, priateľstvá detí národnostnej menšiny, priateľstvá z ďaleka i blízka. Málokto si to uvedomuje, ale táto športovo-výchovná symbióza výsledkov práce má obrovskú výpovednú hodnotu. KŠK Juventus Levice do toho, všetci ste v klube srdečne vítaní.