Home » Krok za krokom…

Krok za krokom…

Tento mesiac sa brána našej školy opäť otvorila, a to  pre celú školskú rodinu. Teší nás, že nás  je stále viac, vyše 740, a pribudli nám nielen žiaci, ale aj noví učitelia. Keďže nám boli schválené nové projekty, v našej škole už pracuje inkluzívny tím, ktorý tvorí  školská psychologička, školské špeciálne pedagogičky a asistentky. Pribudli nám aj noví učitelia anglického a talianskeho jazyka, informatiky, biológie, chémie, geografie, učiteľky 1. stupňa a pani vychovávateľky.

V rámci leta sme sa pripravovali na školské dni. Vznikli nové učebne, triedy, terasy, zakúpili sme nový nábytok, šatňové skrinky, učebne, didaktické pomôcky, preliezky  a mnoho iného. Čaká nás ešte výmena okien, úprava podláh a herných prvkov v areáli školy.

Sen, o ktorom snívali najmä naši gymnazisti, sa v tomto školskom roku tiež naplnil a školský bufet ŠUPITO PRESTO nenechá nikoho hladného. No aby to nebolo len o nás, stihli sme aj dobré veci pre iných. V závere leta nám bola vydaná kniha, ktorej autormi sú prevažne naše deti.  Výťažok z  jej predaja poputuje n. o. Plamienok. 

Napriek tomu, že sa všetci musíme popasovať s rôznymi pribúdajúcimi opatreniami a obmedzeniami, pevne veríme, že vzájomnou ohľaduplnosťou a disciplinovanosťou to zvládneme. Veď u nás sa to nielen hovorí, ale aj žije: nikdy nie si na nič sám, vďaka ti, Bože.