Krajské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

Srdečne gratulujeme našej vynikajúcej recitátorke Janke Kóšovej, žiačke 6. B triedy, ktorá sa 3. mája zúčastnila krajského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín. Jej prednes porota ocenila krásnym 2. miestom s odporúčaním na postup do celoslovenského kola. Veľmi sa z jej úspechu tešíme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.