Home » Krajské kolo olympiády v ruskom jazyku

Krajské kolo olympiády v ruskom jazyku

Dňa 25. marca 2019 sa žiačka Tereza Mihálková /IX./ zúčastnila  Krajského kola olympiády v ruskom jazyku v priestoroch Gymnázia v Nových Zámkoch.

Našu školu reprezentovala v kategórii B1. Po úvodných organizačných pokynoch žiaci absolvovali čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, náročný test z kulturológie a  v poslednej časti súťaže ústne prezentovali svoje jazykové schopnosti a komunikačné zručnosti k jednotlivým konverzačným témam. V silnej konkurencii sa naša žiačka prebojovala na 3. miesto.

Študentke srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.