Home » Komparo

Komparo

Aj na našej škole sa snažíme pripravovať našich žiakov, aby vedeli získať čo najviac vedomostí, zručností a návykov, a tiež ich vedeli uplatniť a použiť. Preto sa zapájame do rôznych testovaní. V prvý májový piatok sa zapojili do testovania Komparo naši štvrtáci a šiestaci. Mohli si takýmto spôsobom overiť svoje vedomosti a znalosti a porovnať sa tak so svojimi rovesníkmi v rámci Slovenska.