Home » Komparo

Komparo

Testovanie  je momentálne v školstve jedna z preferovaných foriem preverovania vedomostí žiakov. Každoročne sa uskutočňujú rôzne testovania a merania rôznych ročníkov.

Aj v našej škole sa snažíme zapájať žiakov do rôznych testovaní, kde si overujú svoje možnosti a pripravujú sa na testovania, ktoré sú povinné v 5. a 9. ročníku. Jedným z takýchto možností je aj Komparo, do ktorého pravidelne každoročne zapájame žiakov. V tomto mesiaci prebehlo Komparo pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka. Ôsmaci okrem všeobecných predpokladov riešili úlohy zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky, fyziky a dejepisu. Deviataci mali úlohy len zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky.

Dúfame, že ako aj po minulé roky, výsledky potvrdia, že patríme medzi kvalitné základné školy.