Home » Koledníci

Koledníci

Ako by to bolo inak, keby sme si pred odchodom na vianočné prázdniny nezapriali požehnané vianočné sviatky a do nového roku len to dobré, čo môžeme len priať: Božie požehnanie, zdravie, šťastie, lásku, pokoj.

Toto všetko nám žiaci 6.A  zaželali  koledami a vianočnými piesňami a žiaci 7.B svojím divadelným vystúpením O 12 mesiačikoch vyrozprávali  o pokore, oddanosti , trpezlivosti  a o láske.