Knihy – naši skutoční kamaráti

Vravíte, že máte svojich dobrých kamarátov? To je veľmi dobre, všetci ich potrebujeme. Smejú sa s nami a sú smutní, keď nám vôbec nie je veselo. A viete, že veľkým kamarátom môže byť pre človeka aj obyčajná kniha? Veru, deti sa o tom presvedčili, keď naplno využili tajomstvo kníh našej školskej knižnice. V pondelok, 25. októbra si totiž pripomenuli Medzinárodný deň školských knižníc, tento školský rok témou „Radostná podpora zážitkového učenia školskou knižnicou.“

O zážitky nebola skutočne núdza. V jednotlivých ročníkoch a triedach na 1. stupni deti čítali, tvorili, kreslili, vymýšľali…

Pre deti 1. ročníka vybrali pani učiteľky zo školskej knižnice knižky hodné veľkých prvákov – Zvedavé písmenká či Marta a Jonatán. Prerozprávali príbehy a vytvorili krásne knižné záložky. Ich výkony boli dôkazom toho, že do školy už naozaj patria! V 2. ročníku sa deti zamerali na veselé a nápadité príhody Guľka Bombuľka a na krásne rozprávky zo Zlatej knihy rozprávok. Rozprávky deti dramatizovali, modelovali a kreslili hlavné a vedľajšie postavy. Všetky aktivity zvládli na výbornú! Tretí ročník pretvoril slovenské ľudové rozprávky na úplne nové rozprávky. Tak z rozprávky Soľ nad zlato vznikla rozprávka Zdravie nad zlato, Medovníkový domček dostal úplne nových hlavných hrdinov či bývanie. Pre nové rozprávky vytvorili tretiaci dokonca aj ilustrovanú knižku. Potvrdili, že z nich vyrastajú talentovaní budúci spisovatelia, možno ilustrátori! Práca s odbornou literatúrou s témou Vesmír zaujala deti 4. ročníka. Za pomoci encyklopédií stvárnili planéty najprv maľbou, potom získali o nej z odbornej literatúry cenné informácie a napokon ako planéty vyrozprávali o sebe všetky zaujímavosti. Proste, na úrovni štvrtákov!

Jeden múdry človek menom Ch. W. Eliot povedal: „Knihy sú najtichším a najstálejším priateľom. Sú najmúdrejším poradcom a najtrpezlivejším učiteľom“. V tento deň boli knihy pre všetky deti naozaj veľkými priateľmi, obohatili ich o nové zážitky, naučili novým vedomostiam, trpezlivosti, rozšírili slovnú zásobu, rozvinuli fantáziu, pomohli im zrelaxovať. Tešíme sa, že deti našli skutočných priateľov!

Pani učiteľky 1. stupňa ZŠ