Južná Amerika trošku inak

Počas dištančného vzdelávania sa tiež snažíme hľadať rôzne formy a spôsoby vyučovania. Tak aby sa žiaci zaujímavým nenásilným spôsobom dozvedeli na danú tému nové informácie.

Žiaci 9. B triedy mali na hodine geografie besedu s pani Annamáriou Drgoňa Rakovskou. Je to cestovateľka, autorka knihy Kollasuyu alebo naprieč Argentínou a Čile. Je tiež autorkou rôznych cestopisných článkov a organizuje zájazdy do Južnej Ameriky.

Beseda bola aktuálna práve preto, lebo sa žiaci teraz učia o štátoch Južnej Ameriky. Keďže autorka navštívila viackrát túto oblasť, veľmi zaujímavým rozprávaním nám priblížila krásy, kultúru a spôsob života ľudí v štátoch ako je Peru, Bolívia, Argentína. Žiaci sa tiež dozvedeli praktické rady, keby náhodou niekedy cestovali do krajín Južnej Ameriky.

Žiaci sa aktívne zapájali do besedy rôznymi otázkami a čas im veľmi rýchlo ušiel pri zaujímavom rozprávaní. Po skončení skonštatovali, že to bola veľmi zaujímavá hodina a radi by si podobnú ešte zopakovali.