Ježko – náš jesenný kamarát

Lezie ježko, lezie v lese
jabĺčka si domov nesie.

Do lístia sa zahrabal,
schúlil sa a tíško spal.

Prvý jesenný mesiac v školskom klube sme v 2.A venovali pozornosť typickému jesennému zvieratku. Spolu s deťmi sme si vytvorili veselého, farebného ježka. Porozprávali sme sa aj o tom, čím sa ježko naozaj živí, kde býva a aj to, ako mu môžeme počas chladných nocí pomôcť prežiť. Čas sme trávili aj kreslením, spoločenskými hrami. Krásne spoločné septembrové chvíle sme si vychutnávali aj vonku na čerstvom vzduchu, lebo počasie nás k tomu priamo nabádalo.