Home » III. oddelenie v ŠKD

III. oddelenie v ŠKD

December bol pre žiakov III. ročníka  v školskom klub detí trochu iný ako predchádzajúce mesiace. Okrem hrania sa, vzdelávania sa, tvorivej a rekreačnej činnosti   sa žiaci  tento mesiac pripravovali na príchod malého Ježiška do ich  sŕdc. Ako ? Výrobou adventného venca, pravidelnou modlitbou pri adventnom veci a každodenným  robením  dobrých skutkov. Každý deň si z adventného kalendára nevybrali sladkosť. Na miesto sladkosti ich čakal lístok, na ktorom bol napísaní dobrý skutok, ktorý mali žiaci  v ten deň mali vykonať 🙂