Home » III. oddelenie v ŠKD a MDŽ

III. oddelenie v ŠKD a MDŽ

Naši tretiaci nezabudli, že 8. marec majú ich mamy sviatok.  Tak im k Medzinárodnému dňu žien pripravili krásne prekvapenie. A láskou vyrobený kvet… J

K chlapcom sa pridali aj dievčatá, predsa aj oni chceli potešiť svoje mamy.

Žiaci z III.A, III.B a pani vychovávateľka