Home » iBobor

iBobor

V dňoch  od 12. novembra  do 16. novembra  2018 sa žiaci našej školy zapojili do online informatickej súťaže Ibobor. Hlavným cieľom súťaže je podpora záujmu o IKT u všetkých žiakov. Úlohy boli zamerané na logiku, kombinatoriku, jednoduché programovanie. Symbolom je usilovný, inteligentný bobor.

Do súťaže sa zapojilo 113 žiakov II.stupňa základnej školy.

 

Úspešnými riešiteľmi v kategórii BOBRÍK  sa stali:

 

Jakub Hoza                             5.A             96 bodov

Hanka Chovanová                   5.B             96 bodov

Lenka Macáková                    5.B             88 bodov

Viktória Košuthová                 5.A             88 bodov

Maxim Šári                             5.B             76 bodov

Nina Földesiová                      5.B             76 bodov

Vanesa Šárniková                    5.A             76 bodov

Veronika Bagálová                  5.B             72 bodov

Eva Behulová                          5.A             72 bodov

Viktoria Stančíková                 5.A             72 bodov

Ján Borbély                             5.A             68 bodov

Roman Köteles                       5.A             64 bodov z 96 možných bodov.

 

Úspešnými riešiteľmi v kategórii BENJAMÍN  sa stali:

 

Jakub Klačko                          7.A             74,67 bodov

Marianna Trungelová              7.B             69,34 bodov

Lucia Berkešová                     6.A             68,01 bodov

Timea Žemberyová                 7.B             68,01 bodov

Jakub Zomborský                    7.B             62,68 bodov

Samuel Drang                         7.A             62,68 bodov

Aimie Pomoziová                    6.A             58,68 bodov

Natália Luptáková                   7.B             57,34 bodov

Bibiána Šebová                       7.B             56,02 bodov

Dominik Kundek                     6.B             56,01 bodov

Adela Bajzová                         6.A             52,02 bodov

Lucia Földesiová                     6.A             50,69  bodov z 80 možných bodov.

 

Úspešnými riešiteľmi v kategórii KADET sa stali:

 

Tereza Mária Tináková           9. ročník     73,34 bodov

Laura Kabáthová                     9.ročník      66,68 bodov

Natália Želonková                   9. ročník     66,68 bodov

Lea Gudaneková                     8. ročník     62,68 bodov

Tereza Mihálková                   9. ročník     60,02 bodov

Daniel Jančo                           9. ročník     57,35 bodov

Alžbeta Kurinová                    9.ročník      54,69 bodov

Filip Šufliarsky                      8. ročník     52,02 bodov z 80 možných bodov.

 

 

Všetkým zúčastneným žiakom ďakujem za chuť súťažiť, blahoželám k dosiahnutým výsledkom a teším sa na ďalší ročník.

Ing. Sylvia Verbovská, koordinátorka súťaže pre II.stupeň