iBobor

V dňoch  od 10. novembra  do 16. novembra  2020 sa žiaci našej školy zapojili do online informatickej súťaže Ibobor. Prvýkrát sa žiaci pripájali online nie zo školy, ale z domu. Hlavným cieľom súťaže bola podpora záujmu o IKT u všetkých žiakov. Úlohy boli zamerané na logiku, kombinatoriku, jednoduché programovanie.

Do súťaže sa zapojilo 96 žiakov II. stupňa základnej školy.

Úspešnými riešiteľmi v kategórii BOBRÍK  sa stali:

Simona Hrudková                              5.A                  96 bodov

Michal Čereš                                       5.A                  96 bodov        

Dominika Hudecová                           5.A                  96 bodov

Jan Kubíček                                        5.B                  96 bodov

Marek Földesi                                     5.B                  92 bodov

Janka Kóšová                                     5.B                  84 bodov

Terézia Majchráková                          5.A                  80 bodov

Rebeka Horňáková                             5.A                  76 bodov

Daniela Jakubíková                            5.A                  72 bodov

Sára Pripková                                     5.B                  70 bodov

Hana Kečkéšová                                 5.A                  60 bodov   z 96 možných bodov.

Úspešnými riešiteľmi v kategórii BENJAMÍN  sa stali:

Rebeka Vargová                                 6.B                  73,34 bodov

Lilien Jakubisová                               6.A                  65,34 bodov

Dominika Lovašová                           6.A                  57,68 bodov

Nina Földesiová                                  7.B                  57,35 bodov

Kamila Dinis                                       7.A                  57,35 bodov

Diana Mérésová                                 6.B                  54,69 bodov

Dávid Birner                                       7.B                  52,02 bodov

Tomáš Hnilický                                  7.B                  52,02 bodov z 80 možných bodov. 

Úspešnými riešiteľmi v kategórii KADET sa stali:

Šarlota Ella Stodolová                         8.B                  61,35 bodov   

Šimon Homoľa                                   8.B                  60,02 bodov

Lucia Földesiová                                 8.A                  57,35 bodov

Lucia Berkešová                                 8.A                  56,67 bodov

Martina Vojtková                               8.A                  56,02 bodov

Aimie Pomoziová                               8.A                  56,02 bodov

Alan Struhár                                       8.A                  54,69 bodov    z 80 možných bodov. 

Všetkým zúčastneným žiakom ďakujem za chuť súťažiť, blahoželám k dosiahnutým výsledkom a teším sa na ďalší ročník.

Ing. Sylvia Verbovská, koordinátorka súťaže pre II. stupeň