Home » I. oddelenie ŠKD

I. oddelenie ŠKD

Október sa u nás v družine niesol v znamení úcty k starším. Tento mesiac sme si pripomenuli aké potrebné je prejavovať lásku svojim starým rodičom, ktorí tu vždy pre nás boli, podali nám pomocnú ruku a odovzdali svoje životné skúsenosti.

Okrem divadielka si prvé oddelenie pripravilo pre starých rodičov aj malý darček v podobe srdiečka s básničkou.

p. vychovávateľka a žiaci prvého oddelenia