Home » i B o b o r – informatická súťaž

i B o b o r – informatická súťaž

Aj tento školský rok sa naša škola  zapojila do informatickej súťaže iBobor.  Zúčastnili sa na nej i žiaci z III. a IV. ročníka.  Diplom so symbolom súťaže usilovného a inteligentného bobra si odnesú len úspešní riešitelia.  Úspešní riešitelia sú všetci súťažiaci, ktorí dosiahli aspoň polovicu kladných bodov. Teda v kategórii Drobec je to  aspoň 45 bodov, v kategórii Bobrík 60 bodov.

Úspešnými riešiteľmi z 1. stupňa sa stali žiaci:

Horňáková Rebeka, 48 bodov, kategória DROBEC

Jakubisová Lilien, 88 bodov, kategória BOBRÍK

Cintula Dominik, 76 bodov, kategória BOBRÍK

Šuhalová Laura, 64 bodov, kategória BOBRÍK

Pechová Sofia, 60 bodov, kategória BOBRÍK

Týmto žiakom srdečne blahoželáme! Ostatní, ktorých od diplomu delilo viac či menej bodov, sa môžu prihlásiť svojim súťažným kódom a pozrieť svoje riešenia, porovnať ich so správnymi odpoveďami a tak sa pripravovať na budúceho iBobra.

 

Mgr. B. Slušná