Hymna našej školy

Počas druhého polroka sa žiaci 5. a 6. ročníka počas hodín Hudobnej výchovy zapojili do ročníkového projektu „Hymna našej školy“. Poctivo cvičili a zdokonaľovali sa a tak spoločne vytvorili Hymnu školy, ktorá sa po vypočutí dostane ihneď do uší.

Veríme, že sa Vám bude páčiť.

Spev: Nela Belická – 6.A

Hudobný doprovod- poháriky: žiaci a žiačky 5.A, 5.B, 6.A, 6.B

Zábery dron: Mgr. Martin Devečka

Hud. doprovod, text a réžia: Mgr. Adriana Benčaťová