Hviezdoslavov Kubín

Dňa 14. 3. 2022 sa uskutočnilo školské kolo v prednesovej súťaži Hviezdoslavov Kubín. Po náročnom období sa nám konečne podarilo zrealizovať súťaž prezenčne a záujem bol naozaj veľký. Veľmi sa tešíme záujmu detí a zároveň im chceme poďakovať za úžasný zážitok.

Výkony žiakov boli naozaj presvedčivé, no vyhrať mohli len tí najlepší:

I. kategória /2. až 4. ročník/

POÉZIA

 1. miesto – Karolína Drevená, II. B
 2. miesto – Michaela Chládková, IV. B
 3. miesto – Nina Takáčová, III. A

PRÓZA

 1. miesto – Jakub Kaszanyoczký, IV. A
 2. miesto – Ivana Hornoková, IV. A
 3. miesto – Jakub Švec, II. B

II. kategória /5. až 6. ročník/

POÉZIA

2. miesto – Rebeka Horňáková, VI. A

PRÓZA

 1. miesto – Janka Kóšová, VI. B
 2. miesto – Ema Gombíková, VI. B
 3. miesto – Juraj Hudec, V. A

III. kategória /7. až 9. ročník/

POÉZIA

 1. miesto – Paula Suchanská, VIII. A

PRÓZA

 1. miesto – Lillien Riese, VIII. B

Všetkým súťažiacim ďakujeme a postupujúcim do obvodného kola držíme palce a želáme veľa úspechov!