Home » HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, školské kolo

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, školské kolo

Umelecká súťaž v prednese slovenskej poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín „odštartovala“ tento rok už 66. ročník. Jej cieľom je hlbšie spoznávať literárne hodnoty, rozširovať a prehlbovať v súťažiacich literárne poznanie, tvorivosť, kultivovať ich jazyk a reč. Zároveň prispieva k vyhľadávaniu talentov a nadaných žiakov v oblasti umeleckého slova.

Talenty našej školy zažiarili v školskom kole tejto súťaže dňa 28. februára 2020. Žiaci základnej školy i gymnázia ukázali svoje umenie vcítiť sa do úloh postáv v poézii i próze naozaj výnimočne. Súťaže sa zúčastnilo 42 žiakov a študentov, čo svedčí o skutočnom záujme mládeže spoznávať a prežívať literárne diela slovenských autorov.

Všetci sa snažili zo všetkých svojich síl, vyhrať však mohli len tí najlepší:

I. kategória /1. až 4. ročník/

POÉZIA

1. m. – Jakub Kaszanyoczký, II. A – postup do obvodného kola

2. m. – Sofia Sklenková, IV. B

3. m. – Diana Doviničová, III. A

                      PRÓZA

1. m. – Janka Kóšová, IV. B – postup do obvodného kola

2. m. – Dominika Hudecová, IV. A

3. m. – Sandra Szokolyai, IV. A

 II. kategória /5. a 6. ročník/

POÉZIA

1. m. – Simona Krónerová, V. B

2. m. – Diana Méresová, V. B

3. m. – Laura Ikenna Nzewi, V. A

PRÓZA

1. m. – Lillien Riese, VI. B – postup do obvodného kola

2. m. – Jakub Majchrák, VI. A

3. m. – Paula Suchanská, VI. A

III. kategória /7. až 9. ročník/

PRÓZA

1. m. – Radka Benčová, VIII. B – postup do obvodného kola

IV. kategória /1. – 4. ročník gymnázia/

POÉZIA

1. m. – Margaréta Perháčová, 2. ročník GsV

PRÓZA

1. m. – Lukáš Herc, 4. ročník GsV – postup do obvodného kola

2. m. – Nicol Matuláková, 2. ročník GsV

Všetkým súťažiacim ďakujeme za krásny umelecký zážitok a postupujúcim do obvodného kola želáme veľa úspechov!