Home » Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

Umelecký prednes poézie a prózy –  sa 19. marca 2019 uskutočnil  za účasti 53 recitátorov. Takýto záujem o prednes umeleckého slova sa málokedy zaznamenáva, a preto sme veľmi radi, že umeleckú výpoveď podalo takéto množstvo žiakov počnúc prvým ročníkom ZŠ končiac dvoma predstaviteľkami nášho gymnázia.

Všetci súťažiaci predniesli nádherné texty. Bolo ťažko vybrať tie najlepšie.

Ako to napokon dopadlo? Pozrite si tabuľku:

I.   kategória: 2. – 4. roč.

poézia:  1. m.  – Rebeka Horňáková (3.A),

2. m. –   Martina Kusá (3.B), Lenka Kötelesová (2.A)

3. m. – Nina Kubáňová (3.A), Simona Krónerová (4.B)

Próza:    1. m. – Dominika Hudecová (3.A)– postup do obvodného kola

2. m. – Zuzana Bednáriková (2.B), Šimon Ševčík (3.B)

3. m. –  Ema Gombíková (3.B)

Ďalší recitátori:

1. roč.: Izabelka Bridišová, Ivanka Hornoková, Ninka Harmadyová, Jakubko Hrubín, Lukáško Radosa

2. roč.: Olívia Imreová, Tobisa Géci, Leo Kubáň, Nina Jakubisová, Simon Suchanský, Filip Buda, Juraj Hudec,

3. roč.: Terézia Majchráková,

4. roč.: Lili Jakubisová, Sára Šuhalová, Paulína Berkešová, Diana Méresová, Nina Fojtíková

II.   kategória: 5. – 6. roč.

Poézia:    1. m. – neudelené

2. m. – Lucia Berkešová (6.A)

3. m. – Alan Struhár (6.A)

Próza:      1. m. – Paula Suchanská  (5.A)– postup do obvodného kola

2. m. – Patrik Seneši (5.B), Lucia Földesiová (6.A)

3. m. – Hanka Chovanová (5.B)

Ďalší recitátori:

5. roč.: Júlia Mizeráková, Roman Köteles, Kamila Dinis, Lenka, Macáková, Lillien Riese, Maxim Šári,

6. roč.: Michaela Ježíková, Martina Frtúsová, Tomáš Radosa

III.   kategória: 7. – 9. roč.

Poézia:     1. m. – Lea Gudaneková (8.roč.)– postup do obvodného kola

2. m. –  Radka Benčová (7.B)

3. m. – Laura Kabáthová (9.roč.)

Próza:       1. m. – Tereza Mária Tináková  (9.roč.)– postup do obvodného kola

2. m. – Natália Luptáková (7.B)

3. m. – Tobiáš Varga (9.roč.)

Ďalší recitátori:  7. roč.: Jakub Klačko, Samuel Drang, Patrik Cintula

IV.   kategória:  stredné školy

Poézia:      Júlia Pénzesová – účasť

Próza:        Nicol Matuláková – postup do obvodného kola

Všetkým recitátorom ďakujeme za  umelecký zážitok, umiestneným gratulujeme, víťazom blahoželáme a držíme im palce v obvodnom kole, ktoré sa uskutoční 27. marca 2019 v CK Junior Levice.