Home » Hurá prázdniny!

Hurá prázdniny!

Aj pre žiakov VI.B triedy školský rok 2017/2018 bol rokom  niekoľkých zmien. Počet žiakov sa zmenil z 21 žiakov na 17, nakoľko 4 žiaci začali študovať na 8-ročnom gymnáziu, v druhom polroku sa zmenila p. uč. triedna a zmenila sa aj vyučujúca  nemeckého jazyka.

Napriek týmto zmenám žiaci VI.B triedy ukončili šiesty ročník s 10 žiakmi, ktorí boli vyznamenaní – F. Barcík, D. Bednáriková,  A. Bóna, N. Luptáková, M. Maďar, Š. P. Suchanský,  B. Šebová,  M. Trungelová, A. Vargová  a  R. Benčová,  ktorá mala samé jednotky, s  5 žiakmi, ktorí prospeli veľmi dobre a 2 žiaci, ktorí prospeli.

Žiaci sa v tomto školskom roku aktívne zapájali aj do športových, umeleckých a vedomostných súťaží a olympiád:

Florbal – základné kolo – F. Barcík, Ch. Fajčík

Malý futbal – Školský pohár SZF – zák.kolo – M. Mojžišová, N.Luptáková, B.Šebová, A.Vargová,

T. Žemberyová

 

Malý futbal- Školský pohár SZF – obv. kolo – F.Barcík, A.Bóna, M.Tinák

 

Mestská športová olympiáda – Tenis – F.Barcík 3.m

Plávanie – Š.P.Suchanský 1.m

Vybíjaná – N.Lutáková, A.Vargová, T.Žemberyová

Malý Futbal – Ch.Fajčík, A.Bóna, M.Tinák

Tri Hlavy tri perá – matematická súťaž – M.Trungelová

Mladí botanici – M.Trungelová

iBobor – informatická  – Barcík, bednáriková, Benčová, Bóna, Cintula, Fajčík, Mojžišová, Polakovič,

Suchanský, Šebová, Tinák, Vargová, Zomborský

Anj – R.Benčová

Pytagoriáda – školské kolo – Barcík, Benčová, Polakovič, Suchanský, Šebová, Trungelová, Zomborský,

Žemberyová

Geografická olympiáda – M.Maďar –1.m –postup do okresného kola,  Barcík, Benčová, Trungelová

Dejepisná olympiáda – R.Benčová, B.Šebová – 2.m – postup do okresného kola,  F.Barcík,

Bednáriková – 3.m – postup  do okresného kola

Matematická olympiáda – Benčová, Trungelová – postup do Okresného kola

Klokan – Benčová, Barcík, Luptáková, Trungelová ÚR

Biológia – kat.E – Trungelová – postup do okresného kola

Biológia – kat. D –  Benčová -3.m

Trungelová – 5.m

IQ olympiáda – Trungelová

Diktátová olympiáda – Benčová – 1.m

Vargová – 2-m

Barcík – 3.m

Trungelová, Luptáková,

Benčová a Vargová postup do okresného kola

…a Slovo bolo u Boha – R.Benčová – postup do krajského kola

M. Trungelová, F. Barcík

Šaliansky Maťko – Luptáková, Trungelová, Suchanský

Vargová – 2.m v okresnom kole

Hviezdoslavov Kubín – Luptáková, Benčová

Trungelová – postup do okresného kola

Celá trieda sa zúčastnila projektu – dramatizácia balady Jána Bottu Lucijný stolček.

 

Školský rok žiaci  ukončili spoločným  výletom, pri svätej omši  poďakovali za tento školský rok – za vedomosti, ktoré nadobudli, za nové zážitky, ktoré zažili a za čas strávený so svojimi spolužiakmi. V triede si prevzali od p. uč. vysvedčenia a so želaním krásnych prázdnin sme sa rozlúčili.

 

triedna. uč. A. Kováčová