Hra, radosť, zábava 😊

Na hodinách slovenského jazyka, matematiky, prírodovedy a vlastivedy si žiaci zo 4.B hravým spôsobom upevnili nadobudnuté učivo.

Vedomosti zo slovenského jazyka a matematiky si precvičili v netradičných pracovných listoch a tiež v hre – Hádaj na ktoré slovo myslím?

Prírodoveda a vlastiveda sa niesla v duchu spolupráce. Žiaci vytvorili pojmovú mapu o prírodných spoločenstvách a nadobudnuté vedomosti o bylinkách si preverili v podobnej hre, ako je – Človeče, nehnevaj sa. Vo vedomostnom kvíze pracovali s mapou.

Takýmto hravým spôsobom sa pripravili na písanie koncoročných písomiek, ktoré s Božou pomocou určite zvládnu.

Mgr. Andrea Tolnaiová