Home » Holandské „Masterclasses“ s našou spoluprácou

Holandské „Masterclasses“ s našou spoluprácou

Žiaci VII.B triedy sa počas uplynulého mesiaca zapojili do spolupráce so žiakmi s  Ir. Lely Lyceum z holandského Amsterdamu.  V rámci ich ukážkových hodín, tzv. „Masterclasses“ holandské deti napísali pozdravy v anglickom jazyku, v ktorých predstavili svoju krajinu a mesto a poslali ich k nám na Slovensko. Siedmaci im s veľkou radosťou odpovedali a poslali im pohľadnice Levíc a Slovenska. Okrem využitia anglického jazyka v praxi si deti aj rozšírili obzory a zistili ako prebieha vyučovanie v iných krajinách, keďže pani učiteľky z Holandska poslali aj fotografie a popis ich vyučovacích hodín. Holandskí žiaci sa zas naučia čo-to o Slovensku a o Leviciach, ale aj o tom, ako to u nás na angličtine chodí.