Hodiny techniky trochu inak (Príroda je oproti nám vo výhode, môže existovať bez nás, no my bez nej nie)

Uplynulé týždne sme sa so žiakmi VI.A triedy venovali veľmi aktuálnej téme životného prostredia. Naše životné prostredie je vizitkou nášho správania a konania, preto je potrebné zvýšiť povedomie o problémoch, ktoré vznikajú našou nedbanlivosťou. Na hodinách techniky sme si predstavili nové spôsoby, ktorými žiaci dokážu šetriť našu planétu. Rozprávali sme sa najmä o recyklácii odpadu, náhradách bežných kozmetických potrieb, náhradách plastov, šetrných nákupoch a bezobalovom spôsobe života. Našich žiakov táto téma naozaj zaujala a svoje poznatky a postrehy z tejto oblasti využili pri tvorbe projektov.

Mgr. Daniela Gaľová, Mgr. Michaela Kinčoková