Home » Hodiny, ktoré majú deti rady

Hodiny, ktoré majú deti rady

Vyučovacie hodiny , či vyučovacie predmety sú rôzne.  Z pohľadu žiaka sú niektoré viac, či menej obľúbené. Hodina sa stáva zaujímavejšou aj vtedy, ak sa spojí s technikou, ktorú žiaci milujú.  Aj preto si tretiaci zopakovali pravopis, násobilku a delilku  prostredníctvom tabletov. Následné rýchle vyhodnotenie, ktoré žiakom tablet umožnil, im na tvári vyčaril veselého smajlíka.

To, že deti majú rady aj tvorivú, manuálnu prácu, sme sa presvedčili na pracovnom vyučovaní pri šití gombíkov a výtvarnej výchove pri výrobe masiek. A zážitok zo šitia gombíkov v maskách, bola už úplná bomba!

Mgr. B. Slušná