Gymnastika

Gymnastika je súbor telesných cvičení, ktorých cieľom je všestranný rozvoj ľudského tela, rozvíjanie a udržanie celkovej telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. My sa zameriavame na rozvoj ohybnosti, na správne držanie tela, posilňovanie jednotlivých svalových skupín a na rozvoj celkovej koordinácie pohybov. Jednotlivé cvičebné jednotky prebiehajú v telocvični a tak isto v pohybovom štúdiu našej školy, kde využívame rôzne cvičebné náradie. Nezabúdame však ani na zábavu, radosť a smiech a snažíme sa, aby každé naše stretnutie prinášalo deťom nielen vyššiu úroveň pohybových schopností, ale hlavne radosť a motiváciu. Snažíme sa ukázať deťom ako správne sa dá využiť voľný čas, čo je aktívny odpočinok a že aj naša gymnastika môže slúžiť aj ako prostriedok psychohygieny, ktorá je v dnešnej dobe priam nevyhnutná.

Náš krúžok navštevujú žiaci 1. stupňa ZŠ a takto krásne sa nám zatiaľ darilo:).