Home » GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA – školské kolo

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA – školské kolo

Geografická olympiáda patrí medzi najobľúbenejšie a výsledkami najúspešnejšie olympiády našej školy. V tomto školskom roku sa koná už jej 47. ročník. Tohtoročnou témou monotematickej časti je :

Cestovný ruch zameraný na vybrané mimoeurópske štáty.

Úlohy školského kola, ktoré sa konalo 5. decembra 2018, riešilo 42 žiakov 5. – 9. ročníka.

Úspešných riešiteľov, ktorí dosiahli viac ako 55 bodov bolo : 27

Poradie postupujúcich do okresného kola v jednotlivých kategóriách je nasledovné :

Kategória E – 8. a 9. ročník:

  1. miesto:                 Laura Kabáthová     IX. trieda       82 bodov
  2. miesto:                 Daniel Jančo     IX. trieda       81 bodov
  3. miesto:                 Lea Gudaneková     VIII. trieda    74 bodov

Kategória F – 6. a 7. ročník:

  1. miesto:                  Jakub Klačko     VII.A                 71 bodov
  2. miesto:                  Sebastián Kopernický     VI.B                 68 bodov
  3. miesto:                  Martina Vojtková     VI.A                 67 bodov

Kategória G – 5. ročník:

  1. miesto:                  Alex Jenčo     V.B                    86,5 boda
  2. miesto:                  Nina Földesiová     V.B                    77,5 boda
  3. miesto:                  Roman Köteles     V.A                     75    bodov

Úspešným riešiteľom blahoželáme. Okresné kolo bude 7. februára 2019.