Home » Fotografická súťaž

Fotografická súťaž

Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci základných a stredných škôl  na Slovensku, vo veku od 6 do 19 rokov.