Home » Fotografická súťaž Envirospektrum

Fotografická súťaž Envirospektrum

Aj žiaci našej školy sa zapojili do 3. kola fotografickej súťaže, ktorú organizovala Slovenská agentúra životného prostredia. Téma bola nasledovná: “Jeseň, obdobie farieb, vôní a chutí.” Napriek tomu, že sa im nepodarilo úspešne sa presadiť, sme radi, že svojím citlivým pohľadom na okolitý svet reprezentovali našu školu.