Fašiangy v ŠKD I.A

Fašiangy, ktoré sú časom dobrej nálady a zábavy sme v našom klube prežili veselo. Vyrábali sme si šašovské klobúky a masky, trochu sme si aj zatancovali, či prežili spoločné chvíle vyrábaním prstových maňušiek a hrami na koberci s kamarátmi.

Pre rodičov sme si pripravili malé srdiečkové prekvapenie ako prejav našej lásky a vďačnosti. Prajeme im, aby sa mali stále radi.