Expert geniality show

Expert geniality show je súťaž, ktorá si už tiež našla miesto v kalendári súťaží na našej škole. Je to obľúbená súťaž, ktorá sa realizuje v rôznych vedomostných oblastiach, z ktorých si každý žiak musí vybrať dve. V tomto ročníku sa do súťaže zapojilo pomenej žiakov – iba dvaja šiestaci – Viktória Pástorová, Lukas Truska – a jedna deviatačka Sandra Tarkaiová.

Žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy.