Home » Expert geniality show

Expert geniality show

Paleta súťaží, do ktorých sa zapájajú naši žiaci je počas školského roka veľmi pestrá. Tento týždeň sa sedem žiakov našej školy zapojilo do vedomostnej súťaže Expert. Do súťaže sa zapojili:

Dominik Cintula – 5. B

Sandra Tarkaiová  – 6. B

Jakub Klačko – 8. A

Lea Magyarová – 8. A

Natália Luptáková – 8. B

Marianna Trungelová – 8. B

Alain Baraňai – 9.

Žiaci si preverili vedomosti z rôznych oblastí podľa ich vlastného výberu. Najčastejšie zvolenými témami boli Mozgolamy, Svetobežník a Góly, body, sekundy.

Žiakom patrí poďakovanie za zapojenie sa do súťaže a reprezentáciu školy. Teraz už len trpezlivo čakať na jednotlivé výsledky súťaže.