Experimenty v 2.C

Žiaci 2.C počas celého školského roka na Prvouke zažívali rôzne experimenty, ktoré pozorovali a snažili sa vyhodnotiť, prečo je tomu tak. Na záver nášho školského roka si však mali za úlohu pripraviť experimenty pre svojich spolužiakov a predviesť ich pred celou triedou, vysvetliť postup a zrealizovať daný experiment. Žiaci sa nesmierne zabávali a boli v nemom úžase, čo všetko sa môže stať, keď použijú i obyčajné suroviny, s ktorými sa dostávajú do styku v bežnom živote.