Experimentujeme doma

Hodiny biológie a chémie majú v tradičnom prezenčnom vyučovaní činnostný a bádateľský charakter, ktorý je potrebné zachovať aj v aktuálnom dištančnom vzdelávaní žiakov. Ako? Tak, že žiaci doma premenia maminu kuchyňu na chemické laboratórium.

So žiakmi druhého stupňa našej základnej školy si vyučovacie hodiny biológie a chémie spestrujeme domácimi pokusmi, pri ktorých si získané poznatky z online vyučovania sami overujú v praxi. Žiaci pozorujú, experimentujú, zisťujú súvislosti medzi jednotlivými javmi, a tým sa snažia pochopiť inak pre niekoho nezáživné a náročné učivo. Priebeh a výsledky svojich domácich experimentov zachytávajú cez videá a fotografie, ktoré následne prostredníctvom zdieľanej obrazovky prezentujú svojim spolužiakom.

Mgr. Patrícia Pápežová