Home » Európsky deň jazykov každoročne pripadne na 26. september

Európsky deň jazykov každoročne pripadne na 26. september

Žiaci 1. a 2. stupňa si ho pripomenuli v piatok 25. 9. 2020 rôznymi aktivitami.

Čo sa počas Európskeho dňa jazykov v našej základnej škole udialo?

V III. B počas vyučovacej hodiny anglického jazyka žiaci Mgr. Renáty Harmadyovej počúvali rozprávku O Maruške a 12 mesiačikoch, nakreslili, čo sa im na rozprávke najviac páčilo, a naučili sa, ako sú pomenované mesiace po anglicky. V skupine Mgr. Veroniky Kabátovej sledovali Ezopovu bájku The turle and the rabbit (Korytnačka a zajac) a vypracovali cvičenia súvisiace s bájkou.

Žiaci Mgr. Veroniky Kabátovej z V. A prečítali The boy who cried WOLF a vypracovali pracovný list zameraný na čítanie s porozumením. Aj v VI. A si žiaci prečítali bájku The dog and shadow, hľadali v nej vlastné poučenie. V tejto bájke našli prepojenia na Desatoro Božích prikázaní.

Mgr. Michaela Kinčoková počas vyučovacích hodín anglického jazyka púšťala žiakom V. A a V. B ukážky rôznych európskych jazykov. Žiaci sa zabavili pri pokuse správne identifikovať všetky jazyky.

Mgr. Zuzana Lazarová pripravila pre žiakov z VIII. A a VIII. B rozprávku v nemeckom jazyku O červenej čiapočke.

Deviataci pod vedením PaedDr. Jany Betinovej počas vyučovacej hodiny francúzskeho jazyka preukázali svoje znalosti v kvíze o frankofónnych krajinách.

Žiaci Mgr. Martiny Ližbetinovej na angličtine v V. B a VI. B triede sledovali a čítali rozprávku The very hungry catepillar (Veľmi hladná húsenička). Všetci žiaci si do obrázkového slovníka napísali novú anglickú slovnú zásobu. Piataci k príbehu nakreslili vlastné ilustrácie. Šiestaci príbeh spracovali do vlastného anglického komiksu. V VII. B triede žiaci čítali úryvok z Malého princa, v pracovnom liste súťažili v určovaní pravidelných a nepravidelných slovies v minulom čase a ukážku tiež spracovali do komiksu v anglickom jazyku. Ani žiaci deviateho ročníka nezaháľali, čítali ukážku v anglickom jazyku z knihy Flawed (Chybná). Rozšírili si slovnú zásobu. Vyjadrili svoj názor na to čo, sa im na ukážke páčilo. Poukázali na prepojenie ukážky s otroctvom, s porušovaním ľudských práv a s diskrimináciou.

Veríme, že si žiaci tento deň užili.

Mgr. M. Ližbetinová