Home » ERASMUS+ 2017 Hello, Im your new teacher…

ERASMUS+ 2017 Hello, Im your new teacher…

Zmluva o poskytnutí grantu na:

Projekt v rámci programu ERASMUS+ číslo zmluvy – 2017-1-SK01-KA219-035406_1

Zmluva o poskytnutí grantu vo formáte PDF

Erasmus v polčase – Deti spomínajú na Grécko

Erasmus v polčase – Ako bolo vo Fínsku