Domov » Elokované pracovisko ZUŠ na KSŠ sv. Vincenta de Paul ponúka hodiny baletu , klavíra, akordeónu a huslí v priestoroch školy