Druhý turnus korčuliarskeho kurzu

Tento týždeň ukončili druhý turnus korčuliarskeho kurzu žiaci I.B a chlapci z I.C.
Všetkým prváčikom patrí veľká pochvala za zvládnutie a poďakovanie patrí aj
milým trénerom, ktorí našich korčuliarov počas celého týždňa viedli a niektorým
pomohli aj prekonať strach z ľadovej plochy. Mnohí z prváčikov sa postavili na
korčule prvýkrát. Bola svalovka a z očka vypadla aj slzička , ale na konci kurzu
mali všetci v ruke diplom a sladkú odmenu za zaslúženú námahu. Taktiež chceme poďakovať aj rodičom , ktorí si našli čas a prišli povzbudiť a pomôcť.