Home » Dopravný deň na školskom dvore

Dopravný deň na školskom dvore

V rámci dopravnej výchovy – výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke sme pripravili pre deti na prvom stupni dopravný deň s kolobežkami. Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov. V ten deň bol zákaz vjazdu všetkým motorovým vozidlám na školský dvor. Na dopravnom ihrisku deti mali pripravené  cesty, kruhový objazd, dopravné značky, semafory. Povinnou výbavou musela byť prilba na hlavu. Štartovali z parkoviska. Jazdili s kolobežkami po vopred určených cestách. Dodržiavali dopravné značky, farby na semaforoch a rešpektovali priechody pre chodcov. Počas celej doobedňajšej akcie sme upozorňovali najmä na bezpečné správanie a bezpečnosť jazdy  detí v cestnej premávke. Úlohou dopravnej akcie je, aby deti vedeli aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote. Jazda na kolobežkách sa im veľmi páčila a už sa tešia na budúci školský rok.

Mgr. Erika Pachingerová