Dobrý kamarát

Spolu s 1.B triedou sme sa rozprávali o tom, aké to je mať dobrého kamaráta. Spolu sme sedeli v kruhu a rozprávali sme sa, ako si dobrého kamaráta predstavujeme, čo taký dobrý kamarát robí a čo naopak dobrý kamarát nikdy neurobí. Žiaci dostali pracovný list kam mali nakresliť, čo oni ako dobrí kamaráti robia alebo už urobili. Lebo je super mať dobrého kamaráta, ale ešte lepšie je byť dobrým kamarátom pre ostatných!  

Aktivita je realizovaná ako súčasť projektu Naša Inkluzívna škola. Grantový program „Naša inkluzívna škola“ je pilotný projekt Nadácie Volkswagen Slovakia zameraný na podporu inkluzívneho vzdelávania a transformácie základných škôl na komplexné inkluzívne školy.

Školský podporný tím