Home » Dobrovoľníci Slovenského Červeného kríža

Dobrovoľníci Slovenského Červeného kríža

9. apríla 2019, keď sa v našej škole uskutočnila Jarná kvapka krvi,  mali tretiaci možnosť porozprávať sa a vidieť prácu  dobrovoľníkov Slovenského Červeného kríža. Títo študenti žiakom navodili situáciu od jednoduchého  pichnutia špendlíkom, cez porezanie ruky, krvácanie, zapichnutie cudzieho predmetu do ruky, až po dusenie a bezvedomie. Žiaci sa dozvedeli, že už po 4 minútach odumierajú mozgové bunky, zoznámili sa s pravidlom vidím, cítim, počujem, nahmatali si bolestivý bod, ktorý stláčame ak je človek v bezvedomí, videli stabilizovanú polohu a mnohé iné potrebné veci pri záchrane zdravia a človeka. Pri pohľade na darovanie krvi a na usmievavého darcu p. učiteľa Krištofa, sa už teraz niektorí rozhodli, že v budúcnosti aj oni budú realizovať tento šľachetný čin.

Mgr. B. Slušná